top of page

רד הרינג // Red Herring

שתילת עניין לא רלוונטי בתוך הדיון, כך שתשומת הלב מוסטת מהעניין שעל הפרק אל הנושא החדש.

דוגמה:

"את טוענת שחיסון נגד שפעת בטוח לחלוטין? ומה עם כל שאר התרופות הבטוחות שמחכות לשווא למימון משרד הבריאות?".

כשהעניין הוא מידת הסכנה מחיסון נגד שפעת, שאלת מימון התרופות היא הסחת דעת.

לעומת כשל "סטייה מהעניין", שבו יש דיון בעניין שעל הפרק אבל הגעה למסקנה שסוטה ממנו, רד הרינג יכול להיות תכסיס שמכניס לדיון עניין לא רלוונטי בכלל. לדוגמה:

"עכשיו הוא מנסה לדבר על הורדת מיסים, אבל מה עם הרומן שהיה לו בשנה שעברה עם עובדת שלו? על זה הוא לא מדבר נכון?"

הכשל נפוץ מאוד בראיונות עם פוליטיקאים, שמנסים להמנע מדיון בנושאים נפיצים ולהסיט את תשומת הלב לעניינים אחרים המועילים להם, בנוסח: "זה בכלל לא העניין, יונית..."

Comments


bottom of page