תודות 
גיא שפירא
יונתן סיטבון
ד"ר איתן אורקיבי
תודה לתלמידי הקורס "רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים", באוניברסיטת תל אביב, תש"ף, ובמיוחד ל:
 מיכל מריומה, נעם ענבי, אלון אוריצקי, מיכאל לוי, גאיה סגל, זהר קטן, חן אקשוטי, עודד שנהב, לינה ציגנוב

© 2020 by Dr. Nana Ariel

Tel Aviv University