top of page

ווטאבאוטאיזם // Whataboutism

דחייה של טענת היריב בטענה שהוא מתייחס בצביעות למקרה אחד בעוד שהוא מתעלם ממקרים אחרים, לא פחות רלוונטיים לעניין. התגובה בנוסח "ומה עם..." מנסה לחשוף את המוסר הכפול של היריב, אבל לעיתים קרובות היא הסחת דעת שיוצרת סימטריה מדומה בין מקרים שאינם זהים, או הסטה של הדיון לעניין אחר שאינו רלוונטי.


דוגמה: "את מוחה בלהט נגד הפגיעה בזכויות הנשים, ומה עם הפגיעה בזכויות הגברים?"

"כל מה שמעניין אותך זה משבר האקלים, ומה עם משבר הדיור?"


Comments


bottom of page