top of page

אחרי זה ולכן בגלל זה// Post hoc ergo propter hoc

ההנחה שאירוע מסוים הוא בהכרח הסיבה לאירוע אחר רק בגלל שהוא קדם לו. ההנחה שגויה כי לא תמיד יש קשר סיבתי בין שני אירועים עוקבים. דוגמה נגדית היא מקרה שבו אירוע א' לא הוביל לאירוע ב'.

דוגמה:post-hoc-ergo-propter-hoc----לפני-זה-ולכן-בגלל-זה

"הייתי בפגישה איתו והוא היה חולה. היום גם אני חולה, בטוח נדבקתי ממנו" (דוגמה נגדית: גם אלי פגש אותו ועובדה שהוא לא חולה היום).

"מאז שהוא נהיה ראש ממשלה אחוז האבטלה ירד. הכל בזכותו"


ב-1998 פירסם הרופא לשעבר אנדרו ווייקפילד מאמר שבו טען לקשר בין מתן חיסון לחצבת, אדמת וחזרת לבין התפתחות אוטיזם בילדים. המאמר גרם לבהלה גדולה גדולה בקרב הורים שהחליטו לא לחסן את ילדיהם וכתוצאה מכך נרשמה עלייה בתחלואה ותמותה כתוצאה מחצבת. אף שהמחקר הוכח כמזוייף ומספר רב של מחקרים הראו שאין קשר בין אוטיזם לחיסונים הללו, השפעותיו ניכרות היום בקרב טיעונים נגד חיסונים.זהו תת כשל של: Non causa pro causa

Comments


bottom of page