top of page

קשר סיבתי חסר // Non causa pro causa

הסקת מסקנות שגויה לגבי קשר סיבתי בין דברים. הצגת מקרה מסוים כנובע ממקרה אחר, כאשר בפועל אין בהכרח קשר ביניהם.

הטיעון בנוי כך:

א' יכול לגרום ל-ב'

ב' נכון/רצוי/בלתי רצוי

לכן א' נכון/רצוי/בלתי רצוי.


הבעיה שלעיתים א' הוא לא הגורם ל-ב', או לפחות לא הגורם היחיד, ולכן הוא לא מצדיק את המסקנה.


דוגמאות:

"מהרגע שהוא נבחר לראש ממשלה מצב הרפואה הציבורית השתפר פלאים. הוא חייב להיות אחראי לזה".

"בית הספר הזה גרוע. מהרגע שהיא נכנסה לשם היא מדוכדכת".

"אכלתי היום חומוס ובערב היה לי קלקול קיבה. זה בטח בגלל החומוס."


ראו תת-כשלים של כשל זה:

Post hoc ergo propter hoc - אחרי זה ולכן בגלל זה

Cum hoc ergo propter hoc - יחד עם זה ולכן בגלל זהComments


bottom of page