top of page

אחרי זה ולכן בגלל זה// Post hoc ergo propter hoc

ההנחה שאירוע מסוים הוא בהכרח הסיבה לאירוע אחר רק בגלל שהוא קדם לו. ההנחה שגויה כי לא תמיד יש קשר סיבתי בין שני אירועים עוקבים. דוגמה נגדית היא מקרה שבו אירוע א' לא הוביל לאירוע ב'.

דוגמה:

"הייתי בפגישה איתו והוא היה חולה. היום גם אני חולה, בטוח נדבקתי ממנו" (דוגמה נגדית: גם אלי פגש אותו ועובדה שהוא לא חולה היום).

"מאז שהוא נהיה ראש ממשלה אחוז האבטלה ירד. הכל בזכותו"


זהו תת כשל של: Non causa pro causa

ראו גם: Cum hoc ergo propter hoc


סרטון על "Post hoc ergo propter hoc",

Khan Academy
bottom of page