top of page

פנייה לפחד // Argumentum ad metum

פנייה לפחד היא ניסיון לשכנע על ידי איום והפחדה מהתוצאה של אי-קבלתה של טענה. הדובר פונה לרגש הפחד של נמעניו כדי להניא אותם מלסרב לעמדתו או להניע אותם לביצוע של פעולה שתואמת את עמדתו. הוא מבטיח שאם לא יקבלו את עמדתו, דבר-מה שלילי ומאיים עלול לקרות. הכשל נקרא גם Argumentum ad terrorem.


גם איום בכוח הוא פנייה לרגש הפחד, אבל כזו שכוללת סנקציה מצד הטוען. פנייה לפחד טומנת בתוכה הבטחה להתרחשות מאיימת שאינה בהכרח תלויה בטוען.


דוגמה:

"שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים באים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. צאו לקלפי... הצביעו מחל. בעזרת השם נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת ישראל". (אם לא תצביעו לליכוד תמצאו את עצמכם עם ממשלת שמאל) ביבי נתניהו, בחירות 2015.

Comentarios


bottom of page