איום בכוח // Argumentum ad baculum


איום בכוח הוא ניסיון לשכנע על ידי הפחדה מהתוצאה של סירוב לקבל טענה מסוימת או לפעול לפיה. איום בכוח הוא אלימות רטורית: במקום לבסס טענה באופן רציונלי ותוך התמקדות בטיעון לגופו של עניין, פונה הדובר לרגש הפחד של נמעניו כדי להניא אותם מלסרב לעמדתו. הטוען מאיים שאם יסרבו לעמדתו הוא או באי כוחו יפעילו סנקציות או אלימות לשמה. כמו כל הכשלים הרטוריים, האיום וההפחדה מהווים במקרים מסוימים כלים לגיטימיים: לדוגמה, היכולת לאיים בחרם צרכנים או בשביתה היא חשובה ולגיטימית בכל חברה דמוקרטית.


דוגמאות:

"אם תקבלו את החוק נפרוש מהקואליציה"

"אם תעלו מחירים נעשה חרם צרכנים"© 2020 by Dr. Nana Ariel

Tel Aviv University