top of page

פנייה לאבסורד // Reductio ad absurdum


פנייה לאבסורד, או רדוקציה לאבסורד, היא הקצנת טענה כדי להציגה כמגוחכת, אבסורדית ושגויה. זהו ניסיון ליצור רושם שטענה מסוימת היא מופרכת מיסודה. פנייה לאבסורד לוקחת רק תכונות מסוימות של הטענה ומבליטה אותן, ולכן מדובר בהתייחסות לא עניינית, אם כי אפקטיבית לעיתים, לנושא העומד לדיון.


דוגמה:

"אתה בעד לגליזציה של קנביס? אתה טוען שיש בו יתרונות בריאותיים? אז בוא פשוט נחלק סמים בבתי ספר. אתה יודע מה? אולי נחלק אפילו בגני ילדים".

"אני לא מאמין בתורת האבולוציה. עובדה - סבתא שלי לא הייתה קוף".

"פרוגרסיבים שתומכים בנזילות מגדרית הגזימו לגמרי. ומה אם אכריז מחר שאני מזדהה כעגבנייה?"

"מי צריך בית קולנוע? לקחת משכנתא בשביל פופקורן רק בשביל לראות את הסרט עם שיעולים וקריאות ביניים?"טוקבק בתגובה לבחירתה של השרה רגב בציפי שביט להדלקת משואה ביום העצמאות: "תכף מירי תתקשר לדבורה מאיה להדליק משואה. חסר אנשים בתעשייה, בהייטק, בצבא, אזרחים שתורמים מזמנם ולא מקבלים תשלום. הלו מירי תרגיעי"
ראו גם: מדרון חלקלק

bottom of page