top of page

פנייה לאבסורד // Reductio ad absurdum


פנייה לאבסורד, או רדוקציה לאבסורד, היא הקצנת טענה כדי להציגה כמגוחכת, אבסורדית ושגויה. זהו ניסיון ליצור רושם שטענה מסוימת היא מופרכת מיסודה. פנייה לאבסורד מצביעה על תרחיש שבו טענה מסוימת תתגלה כאבסורדית, תרחיש שאינו רלוונטי בהכרח לעניין שעל הפרק. לעיתים פנייה לאבסורד מבליטה רק חלקים מסוימים של הטענה (ראו בהקשר זה גם איש הקש), ולכן מדובר בהתייחסות לא עניינית, אם כי אפקטיבית לעיתים, לנושא העומד לדיון.


דוגמאות:

"אתה בעד לגליזציה של קנביס? אתה טוען שיש בו יתרונות בריאותיים? אז בוא פשוט נחלק סמים בבתי ספר. אתה יודע מה? אולי נחלק אפילו בגני ילדים".

"אני לא מאמין בתורת האבולוציה. עובדה - סבתא שלי לא הייתה קוף".

"פרוגרסיבים שתומכים בנזילות מגדרית הגזימו לגמרי. ומה אם אכריז מחר שאני מזדהה כעגבנייה?"


בספטמבר 2023 המשרד לשירותי דת קנה ממתקים במאות אלפי שקלים לחלוקה לילדים בשמחת תורה. פרופ' חגי לוין צייץ בטוויטר: "..."מדוע לחלק ממתקים?... אולי יחלקו סיגריות בפורים? מי שרוצה שיתן לילד שלו ממתקים, אבל לא מהמדינה".


Comments


bottom of page