top of page

איש הקש // Straw-man fallacy


ייצוג מסולף של עמדת הצד השני במקום להתמודד איתה. בכשל זה הדובר מציג את עמדתו של היריב בצורה חלקית, מעוותת או פשטנית, ממוטט אותה על סמך הייצוג המסולף ויוצר אשליה שטיעונו לא תקף - או במילים אחרות - "מדחלל" אותו. כפי שאיש קש (או דחליל) אמור ליצור מצג שווא - תחליף לאדם אמיתי - כך כשל "איש הקש" מציג תחליף מזויף לטיעון מקורי. לא קל להתמודד עם הכשל, כי הוא כמעט תמיד מכיל גרעין אמיתי מהטיעון המקורי.


דוגמה:

צד א': "צריך להוציא זנות מחוץ לחוק". צד ב': "הוא בעצם טוען שצריך להחליט עבור נשים ממה מותר וממה אסור להן להתפרנס".

צד א': "צריך להעלות מיסים לאנשים אמידים ולתמוך במעוטי יכולת". צד ב': "הם טוענים שכולנו צריכים לעבוד קשה כדי לשלם לחבורה של בטלנים שרובצים על הספה ולא עושים כלום".

יש קשר בין "איש הקש" לבין רדוקציה לאבסורד, אבל ברדוקציה לאבסורד יש בהכרח הקצנה של עמדה עד גיחוך, כשברור לכל שמדובר בהקצנה. לעומת זאת במקרה של "איש הקש" לעיתים נוצרת אשליה של ייצוג מהימן של הטיעון. ראו סרטון על הכשל ב-Khan Academy


bottom of page