top of page

איש הקש // Straw-man fallacy


ייצוג מסולף של עמדת הצד השני במקום להתמודד איתה. בכשל זה הדובר מציג את עמדתו של היריב בצורה חלקית, מעוותת או פשטנית, ממוטט אותה על סמך הייצוג המסולף ויוצר אשליה שטיעונו לא תקף - או במילים אחרות - "מדחלל" אותו. כפי שאיש קש (או דחליל) אמור ליצור מצג שווא - תחליף לאדם אמיתי - כך כשל "איש הקש" מציג תחליף מזויף לטיעון מקורי. לא קל להתמודד עם הכשל, כי הוא כמעט תמיד מכיל גרעין אמיתי מהטיעון המקורי.

יש קשר בין "איש הקש" לבין רדוקציה לאבסורד, אבל ברדוקציה לאבסורד יש בהכרח הקצנה של עמדה עד גיחוך, כשברור לכל שמדובר בהקצנה. לעומת זאת במקרה של "איש הקש" לעיתים נוצרת אשליה של ייצוג מהימן של הטיעון.


דוגמאות:

צד א': "צריך להוציא זנות מחוץ לחוק". צד ב': "הוא בעצם טוען שצריך להחליט עבור נשים ממה מותר וממה אסור להן להתפרנס".

צד א': "צריך להעלות מיסים לאנשים אמידים ולתמוך במעוטי יכולת". צד ב': "הם טוענים שכולנו צריכים לעבוד קשה כדי לשלם לחבורה של בטלנים שרובצים על הספה ולא עושים כלום".


כחלק ממחאת אנשי 8200 נגד הרפורמה המשפטית בישראל במרץ 2023, הם הצהירו: "אנחנו בעד הידברות, אבל המחאה שלנו לא תסתיים עד שלא יוסר 'איום' המהפכה המשטרית. לא נשוב להתנדבות בשירות מילואים עד שהממשלה תפסיק לפגוע בביטחון המדינה". בתגובה, הצייצן Guy Baruch כתב: "הם פשוט אומרים שהם לא מוכנים לשרת את ישראל אם העם בחר בממשלת ימין. ושתישרף המדינה". סרבני השירות כמובן לא טענו שהם לא מוכנים לשרת תחת ממשלת ימין, ואף שירתו תחת ממשלת ימין שנים ארוכות, אלא מחו נגד מדיניות ספציפית. ראו סרטון על הכשל ב-Khan AcademyComments


bottom of page