top of page

מדרון חלקלק // Slippery slope

הטענה שאם אירוע מסוים יתרחש, הוא יוביל לתגובת שרשרת של אירועים שליליים. הטענה מבוססת על ההנחה הבלתי מבוססת שאירוע א' יוביל בהכרח לאירועים אחרים, ושהאירועים האחרים בהכרח בלתי רצויים.

לעומת רדוקציה לאבסורד, תהליך ההידרדרות מוצג כתרחיש סביר ולא כמצב קיצון מופרך.


דוגמאות:


"במקום שבו שורפים ספרים, עתידים לשרוף גם בני אדם" (היינריך היינה)


"אם נהפוך קנאביס לחוקי המשתמשים ידרדרו לסמים קשים כמו הירואין, אנשים שלא השתמשו בסמים בעבר יתחילו להשתמש בהם ואחוז הפשיעה יעלה"


מתוך "לשבור את החזיר", געגועי לקיסינג'ר, אתגר קרת:

"ילדים שקונים להם בקלות בובות של בארט סימפסון גדלים אחר כך להיות פּושטקים שגונבים מקיוסקים, כי הם מתרגלים שכל מה שהם רק רוצים בא להם בקלות."


בפרשת אי הגעתם של להקת "החיפושיות" לישראל, הטענה הייתה כי אם הביטלס יופיעו בישראל תיווצר תגובת שרשרת שתהפוך את הנוער מ"דור הפלמ"ח" ל"דור האספרסו".


בהרצאה מ-2017 הוגה הדעות ג'ורדן פיטרסון תיאר תסריט המוביל לשרשרת של אירועים שליליים: אם קיבלת ציון בינוני ולא טיפלת בזה, תמשיך לקבל ציונים גרועים, תפסיק ללכת לבית ספר ובסוף תקפוץ מגשר.


במחאה נגד הרפורמה המשפטית בישראל ב-2023, ראש לשכת עורכי הדין הזמני עו"ד עמית בכר נאם בתל אביב ואמר: "במקום שבו דורכים על תמונות של שופטי בג"ץ בקרוב גם ידרשו לתלות אותם. במקום שבו הביטוי דיקטטורת בג"ץ הפך לשגור ויומיומי, בקרוב גם יעלו על בג"ץ עם פלוגות של טנקים".
על הכשל באתר Khan AcademyComments


bottom of page