top of page

ייחוס תכונות חלק לשלם // Fallacy of composition


ייחוס תכונות חלק לשלם נשען על ההנחה הבעייתית שמה שנכון לפרט מתוך מכלול נכון גם למכלול.

אם המספר 4 מכיל את 3 ו-1 שהם מספרים לא זוגיים - האם זה אומר שגם 4 הוא מספר לא זוגי? כמובן שלא. זהו ייחוס שגוי של תכונותיו של חלק מהשלם לשלם.

ראו למשל את הטיעון המופרך הבא: "קטשופ עשויה מעגבניות. בעגבניות יש הרבה ויטמינים. ולכן בקטשופ חייבים להיות הרבה ויטמינים."


יש לנו ציפייה שאם מכלול מסוים מכיל חלקים, הוא יכיל את כל תכונותיהם של אותם חלקים. מבחינת לוגית, זה יכול להיות תקף:

פרט א' הוא חלק מ-ב'

לפרט א' יש תכונות 1, 2, 3

ולכן גם ל-ב' יש תכונות 1, 2, 3

הבעיה היא שהדבר לא תקף בהכרח. יכול להיות של-ב' יש חלקים נוספים שלא כוללים את א'. בנוסף, לעיתים "השלם גדול מסך חלקיו" ואי אפשר להניח שהוא מקיים את התכונות של חלקיו.


לעיתים נעשה בציפייה הזו שימוש מניפולטיבי כדי להכתים מכלול בדבר-מה שמאפיין רק חלק ממנו.

למשל: "ארז הוא פרקליט מושחת, והוא מוכיח כמה הפרקליטות מושחתת."
Comments


bottom of page