top of page

פנייה לרגש ההמון // Argumentum ad populum

ניסיון לבסס טענה על הפופולריות שלה. ההנחה העומדת בבסיס הכשל היא שאם עמדה מסוימת היא כה רווחת בחברה, כנראה שהיא מוצדקת; אם אנשים כה רבים תומכים או מתנגדים לדבר מה, כנראה שהדבר נכון. מה שנותן תוקף לטענה הוא עצם העובדה שרבים מאמצים אותה. ההתבססות על כמות המצדדים בטענה או המתנגדים לה במקום על איכותה ואמיתותה, היא מה שהופכת טיעונים שמבוססים על רגש ההמון לכשלים. זו צורת הביטוי שנהוג לקרוא לה "פופוליזם", כאשר "פופולוס" בלטינית הוא עם. הכשל נקרא לעיתים גם Bandwagon Fallacy


דוגמאות: "כולם שותים קולה, זה לא יכול להיות מזיק"

"אף אחד לא קונה את זה, זה כנראה פגום"

"הציבור חכם והציבור יודע..."

"כולם יודעים ש..."העם החליט, קפה עלית

נייק - Just do it - everyone else did留言


bottom of page