top of page

שליטה בטון // Tone Control

הפניית תשומת הלב לטון שבו הדברים נאמרים במקום להתייחס לטיעון לגופו של עניין.

זוהי הסחת הדעת מהטיעון אל סגנון הדיבור.

"הבנתי מה את אומרת, אבל למה את כל כך עצבנית?" "אם היית מדבר יותר בשקט הייתי יכול להקשיב לך, אבל אתה צורח"


bottom of page