top of page

פנייה לבורות // Argumentum ad ignorantiam

פנייה לבורות היא הטענה שדבר חייב להיות אמיתי או שקרי רק מפני שלא הוכח אחרת. הכשל מנצל את היעדר המידע על עניין מסוים כהוכחה. לעומת ההנחה הסבירה שדבר אינו בהכרח אמת או שקר אם הוא לא הוכח ככזה, בכשל זה הטענה היא שהדבר בהכרח אמיתי או שקרי מפני שלא סופקה הוכחה אחרת.


דוגמאות:

"ברור שאלוהים קיים. יש לך הוכחה שלא?"

"אין שום אפשרות שסיאנס עובד. יש לך מחקר מדעי שהוכיח שזה אפשרי?".Comments


bottom of page