top of page

"דיכוטומיה מדומה: "או או // Bifurcation

דיכוטומיה מדומה (נקראת גם False Dilemma, Black-or-white Fallacy), היא הצבת הנחה שבה יש שתי אפשרויות קוטביות, שרק אחת מהן כביכול יכולה להיות נכונה.

זהו כשל משום שבמקרים רבים יש יותר משתי אפשרויות ובפרט כאלה שאינן מתיישבות עם אחד הקטבים באופן דיכוטומי. הצבת הדיכוטומיה יוצרת אשליה מניפולטיבית שיש רק שתי אפשרויות ושהן אכן קוטביות.


דוגמה:

"אתה, כאדם דתי, לא יכול להציג את עצמך כמדען. או שאתה אדם דתי, או שאתה מדען. אתה לא יכול להיות שניהם".

בטיעון כזה המסקנה היא: "אתה לא מדען". ההנחות הן: "מי שדתי לא יכול להיות מדען", ו"אתה דתי".

ההנחה הראשית מציבה דיכוטומיה מדומה בין "דתי" ל"מדען" כאשר בפועל אין בהכרח סתירה בין אמונה דתית לבין עיסוק במדע ומדענים רבים הם אנשים דתיים.


ראו גם את הכשל "שאלה מורכבת"
Comments


bottom of page