top of page

פנייה לחוק הטבע // Natural Law fallacy


טיעון שמבוסס על אנלוגיה של מצב עניינים מסוים לעולם הטבע. הוא מושתת על ההנחה שיש דמיון עקרוני בין סיטואציות אנושיות לבין חוקי טבע. אנלוגיות ביולוגיות אינן בהכרח מופרכות, אבל לעיתים קרובות הן מנוצלות להעלאת טיעונים מניפולטיביים שמצדיקים עמדות קיצוניות.


"אי אפשר להאשים אנשים שרומסים אחרים כדי להצליח. ככה זה בטבע, רק החזקים שורדים".

"האם ראית אי פעם בעלי חיים מאותו מין מזדווגים? אז למה אתה חושב שזה טבעי אצל בני אדם?"

"למה אתם חושבים שמונוגמיה עובדת? אצל רוב החיות בטבע זה לא הסידור, אז למה להניח שזה יעבוד אצל בני אדם?"


Comments


bottom of page