top of page

כפל משמעות // Equivocation

שימוש באותה מילה או ביטוי בשתי משמעויות שונות באותו טיעון. זהו שימוש עמום, מטעה, ולעיתים קרובות אירוני בלשון, שמנצל את כפל המשמעות לצורך הסחת דעת מרציפות הטיעון.


דוגמאות:


"חופש התנועה הוא זכות יסוד, ולכן צריך להגדיל למקסימום את ימי החופש לכל עובד". המילה חופש מופיעה במשפט פעמיים, בשתי משמעויות שונות: "חירות" ו"חופשה". ההנחה שכל אדם זכאי לחירות לא מובילה למסקנה שהוא זכאי לחופשות, אבל הדמיון בין המילים יוצר אשליה כזאת.


הנסיך צ'ארלס חלה בקורונה במרץ 2013. סביב מאורע זה נכתב בעיתונות בוריאציות שונות: "הנסיך צ'רלס חלה בקורונה, זה הכי קרוב שהוא יגיע לכתר". זהו ניצול של הדמיון הצלילי והסמנטי בין Corona ו-Crown כדי לעקוץ את הנסיך משולל הכתר.


Comments


bottom of page