top of page

הרעלת בארות // Poisoning the well


הכנסת מידע על הטוען לדיון כדי להטות את שיקול הדעת של הנמענים בנוגע אליו ולהסיח את דעתם מהטיעון, גם אם מידע זה אינו רלוונטי לדיון. לעיתים זהו נסיון לרמוז שלטוען יש מניע חבוי שהוא אינו מצהיר עליו. מניע זה עשוי לעיתים להיות רלוונטי לדיון, אבל חשיפתו מטילה ספק באמינותו של הטוען בכלל.


דוגמה:

"לפני שתקשיבו לו מדבר על מוסר, תזכרו עם מי אתה מדברים כאן. אדם שנתפס בוגד באשתו".

"הוא הולך לדבר איתכם על חשיבותה של אנרגיה ירוקה, אבל תדעו שיש לו מניות בחברה של אנרגיה סולארית"


אלוף במיל' גיורא איילנד תקף את הממשלה מאז פרוץ הקורונה, ובתגובה הואשם בכך שהוא עושה זאת משום שמשרד הבריאות לא קנה את הטכנולוגיה שפיתח (רוני לינדר וגור מגידו, דה מרקר 2020). במקום להתייחס לטיעוניו הביקורתיים, ההתייחסות היא לאינטרס הסמוי שלו, שלפי הטענה מכתים את האפשרות להתייחס באופן ענייני לטיעוניו.


Comentarios


bottom of page