הכחשת התנאי // Denying the antecedent

הכחשת התנאי (Denying the antecedent או Inverse fallacy), הוא כשל לוגי פורמלי וסוג של Non Sequitur. יש לו מופעים רבים גם בזירה החברתית והפוליטית.


בכשל זה הטיעון בנוי כך:


הנחה: אם A אז B

הנחה: לא A

ומסקנה שגויה: לא B


דוגמה:

הנחה: אם אתה בעל בית אתה בן אנוש

הנחה: אתה לא בעל בית

מסקנה שגויה: אתה לא בן אנוש


זאת, לעומת מבנה לוגי תקין של מודוס טולנס (Modus Tollens):

אם A אז B

לא B

מסקנה: לא A


הנחה: אם אתה בעל בית אתה בן אנוש

הנחה: אתה לא בן אנוש

מסקנה: אתה לא בעל ביתדוגמה נוספת לכשל הכחשת התנאי:

אם אתה מנצח בבחירות אתה פוליטיקאי טוב. לא ניצחת בבחירות, ולכן אתה לא פוליטיקאי טוב.


זהו המקרה ההופכי ל-Affirming of the consequent

וראו גם: Non Sequitur
© 2020 by Dr. Nana Ariel

Tel Aviv University