הוכחה הפוכה // Affirming of the Consequent


הוכחה הפוכה (affirming of the consequent), הוא כשל לוגי פורמלי וסוג של Non Sequitur. יש לו מופעים רבים גם בזירה החברתית והפוליטית.


הטיעון בנוי כך:


הנחה: אם A אז B

הנחה: B נכון

מסקנה שגויה: A נכון


דוגמה:

הנחה: אם אתה חרדי אתה לא נוסע בשבת

הנחה: אתה לא נוסע בשבת

מסקנה שגויה: אתה חרדי (יכולות להיות סיבות אחרות לכך שאתה לא נוסע בשבת, ואתה לא בהכרח חרדי).


זאת, לעומת מבנה לוגי תקין של מודוס פוננס (Modus Ponens):

הנחה: אם A אז B

הנחה: A נכון

מסקנה: B נכון


הנחה: אם אתה חרדי אתה לא נוסע בשבת

הנחה: אתה חרדי

מסקנה: אתה לא נוסע בשבת


דוגמה נוספת להוכחה הפוכה:

אם נדבקת בקורונה אתה חולה. אתה חולה, אז המסקנה היא שנדבקת בקורונה.זהו המקרה ההופכי ל-Denying the antecedent

וראו גם: Non Sequitur

© 2020 by Dr. Nana Ariel

Tel Aviv University